Nádudvaron az 1900-as évek elején népkörök alakultak, melyek könyvtárakat is szerveztek.

1907-ben a nádudvari Függetlenségi olvasókörnek 100 kötet könyve volt.

A nádudvari Általános Népkör szabályai szerint (1908) a Népkör könyvtárában könyvtárnok dolgozott, aki a Népkör könyvtárát leltár mellett átvette a hírlapokat rendben tartotta, a könyvek osztására időt tűzött ki, a kiosztott könyvekről naplót vezetett.

1925-ben több könyvtár is működött:

  • Népkönyvtár
  • Kaszinó és Polgári Kör egy-egy könyvtára
  • Hitelszövetkezet Népkönyvtára
  • Református Iskola Könyvtára.
  • Állami Elemi Iskola Könyvtára

1946-ban megtörtént a Községi Könyvtár rendezése, a könyvek száma 560.

1951-ben több könyvtár egyesítése után, 350 olvasója volt az akkori könyvtárnak, minden berendezése biztosítva volt a kultúrotthonban. Egy-egy kölcsönzéskor 60-70 ember kölcsönzött. Könyvtári óra hétfőn, szerdán és pénteken 5-7-ig volt. 
Az olvasóteremben mintegy nyolc különböző folyóirat is járt.

1955 az a dátum, amikortól a hitelesített leltárkönyvet (a mai napig) folyamatosan használjuk.

Ezért fontos a 1955-ös év a könyvtárunk életében, mert hivatalos nyilvántartásunk attól kezdve van.

Az évek során különböző helyeken működött a könyvtár, 1970-ben költözött az Ady tér 5. szám alá. Majd 1984-ben költözött az akkor átadott új Művelődési Házba. Ekkor a könyvtár még önálló intézmény volt tanácsi fenntartással. 1989-tól Városi Könyvtár a neve (mivel Nádudvar városi rangot kapott).

A könyvtár felnőtt és gyermek részlege két szinten kapott helyet.

1992 óta az Ady Endre Általános Művelődési Központ intézményegységeként működik.

 

/ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei alapján /


Copyright © 2014. All Rights Reserved.
Flag Counter                                                                      

Oldalunk megfelelő megtekintéshez az Adobe Flash Player legfrissebb változata szükséges, amit erről a linkrőllthet le!

Továbbá a letölthető dokumentumok PDF formátumban érhetőek el, amihez az Adobe Reader min. 8-as verziója szükséges, ami ide kattintva letölthető!